C# nâng cao(Linq, Lamda, Extension)

Giá:50.000(Nạp thẻ Viettel , Vina , Mobile , Gate , Vcoin để mua tài liệu)
Giáo trình C# nâng cao thực tế tiếng Việt
- Đây là giáo trình hướng dẫn các tính năng rất mới và tiến bộ của ngôn ngữ C# các phiên bản mới ( 3.0 , 4.0 , 5.0 …)
- Các chủ đề như Linq , Lambda , Anonymous  Method , generic , delegate - event đã làm tăng thêm sức mạnh của lập trình hướng đối tượng của ngôn ngữ C# .
- Có rất nhiều tài liệu tiếng Việt đề cập tới các vấn đề này , tuy nhiên giáo trình của chúng tôi xây dựng trên nền tảng các ví dụ đơn giản nhất để hiểu ý nghĩa , đồng thời chỉ rõ cách thức ứng dụng thường gặp trong các Project
- Các bạn sẽ được học về những chủ đề quan trọng của lập trình hướng đối tượng .
- Các bạn có thể xây dựng lên các lớp đối tượng , các thư viện hỗ trợ lập trình như các thư viện .net mà Microsoft xây dựng để phù hợp vào yêu cầu phát triển các dự án của bạn
- Ngoài ra các bạn được học về rất nhiều lớp đối tượng mạnh mà .net cung cấp sẵn
- Sau khi tiếp thu được các kiến thức quan trọng này các bạn hoàn toàn có thể tự xây dựng có mình các thư viện riêng phục vụ các dự án của mình , như là các thư viện có sẵn của Microsoft cũng cấp hay các thức viện của hãng thứ 3 như DeveXpress , Teleric …
- Ví dụ như trong lập trinh web MVC không hỗ trợ các Control mà chỉ là các mã HTML thuần , Microsoft có cung cấp thư viện dataGrid để hiển thị danh sách 1 đối tượng ( mã dataGrid sinh ra là các thẻ html )
- Với kiến thức về Extension Method , reflection , Generic , html các bạn hoàn toàn có thể tự code cho mình 1 Control như dataGrid , ListView theo cách của mình để phù hợp với việc thiết kế giao diện của dự án đang phát triển .
- Nói rõ để các bạn thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa của các kiến thức trong giáo trình này .
Để xem nội dung chính cả tài liệu các bạn nhấp vào nút xem thử miễn phí để xem nội dung tài liệu .
Hoặc để lại comment để chúng tôi hỗ trợ tốt hơn

Bình luận (Sử dụng tài khoản facebook):